AB HİBE FONLARI


        Avrupa 2027 hedefleri içerisinde yer alan yenilikçi çalışma hedefini gerçekleştirmek için düzenlenen Ufuk 2027 programı Avrupa birliği tarafından hayata geçirilen en büyük fonlu araştırma ve inovasyon programıdır. Tübitak ülkemizde yapılacak olan Ufuk projeleri için belirlenmiş olan iletişim ofisi olup başvurular doğrudan Avrupa Birliğince değerlendirilmektedir.
        Program Ar-ge çalışmaları, Rekabetçilik ve yenilikçilik faaliyetleri ve Avrupa Ortak Araştırma Merkezleri tarafından yürütülmekte olan nükleer harici araştırmaları ana merkezine almaktadır.


      Ufuk 2027 projesi kapsamında, Avrupa Araştırma Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerle dışında üç temel prensip üzerine işler. Bilimde Mükemmeliyet esasının gerektirdiği üzere 7. Çalışma programı bünyesinde Yeni gelişen teknolojiler, Marie Curie Eylemleri ile Araştırma Altyapılarından oluşan projeler Avrupa Araştırma Konseyi tarafından destek sağlanmaktadır.
Endüstriyel liderlik ise programın ikincil bir ayağını oluşturarak özellikle KOBİ’leri odağına alır. Bu prensip çerçevesinde KOBİ’lere kabul edilen projeler dâhilinde destek sağlanmaktadır:
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojilerde liderlik Risk Finansmanına Erişim
Teknolojik inovasyon
Ufuk 2027 programı toplumsal sorunlar ve çözüm araçlarını ana öznesi olarak belirler. Toplumsal sorunlara yaklaşımda Avrupa birliğinin uzun vadeli gelecek hedeflerinin gerçekleştirmek adına 7 temel birleşene sahiptir. Bunlar;

          • Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, Deniz ve denizcilik araştırmaları ve Biyo-ekonomi
          • Güvenli, temiz ve verimli enerji
          • Akıllı, yeşil ve bütünleşmiş ulaşım
          • İklim hareketi, kaynak verimliliği ve hammadde
          • Sağlık demografik değişim ve refah
          • Değişen dünyada Avrupa: kapsayıcı, yenilikçi ve reflektif toplumlar
          • Kapsayıcı yenilikçi güvenli toplum birleşenleridir.

      Ufuk 2027 projesi kapsamında sağlık, enerji, ulaşım, imalat teknolojileri, gıda ve sosyal bilimler gibi pek çok alanda Avrupa Komisyonu tarafından gerekli koşulları sağlayan projelere hibe desteği verilmektedir. Öngörülen hibe programlarına dahil olabilmek için bütün başvuru koşullarının belirlenen süre dahilinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
      Başvurulmak istenen projenin koşulları dâhilinde operasyonel ve mali yeterliliğe sahip gerçek ve tüzel kişiler (KOBİ’ler, Sanayi kuruluşları, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Kamu kuruluşları ve Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar) Ufuk 2027 programına başvurabilir. Programa dâhil olan çağrıların büyük bir bölümü en az üç üye ülkenin katılımı dahilinde yürütülürken farklı faaliyet alanlarında Marie Sklodowska-Curie, uluslararası burs ve araştırma desteklerini de bünyesinde barındırır.