SGK VE İŞKUR DESTEKLERİ
SGK DESTEKLERİ


Sosyal güvenlik kurumu istihdamın artması amacıyla çeşitli teşvikler vermektedir. İstihdamın artmasına faydası olan şirketler ve çalışanları, bu teşvikler aracılığıyla bazı destekler ve indirimlerden yararlanabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla hazırlanmış olan kanunlarla işverenleri desteklemektedir. SGK teşviklerinden büyüklüğü fark etmeksizin her türlü işletme faydalanabilmektedir. Buradaki en önemli husus ise işletmedeki çalışan sayısının uzun ya da kısa vadede artırılmış olmasıdır.


İŞKUR DESTEKLERİ


Türkiye İş Kurumu, istihdamı korumak ve geliştirmek, iş arayanlara ve işverenlere danışmanlık hizmetleri sunarak işgücü piyasasında aracılık görevini etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlamakta ve istihdam teşvikleri yoluyla işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için söz konusu dezavantajlı grupları istihdam eden işverenlere destek vermektedir.

İlave İstihdam Teşviki, Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki, Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki, İşbaşı Eğitim Programı Teşviki, İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanları İstihdam Eden İşverenler için İstihdam Teşviki, Engelli İstihdamı Teşviki, Asgari Ücret Desteği gibi teşvik paketleri bulunmaktadır. Dönem dönem bu paketler arasına yenileri eklenmekte ya da revizyon yapılmaktadır. Genellikle ücret desteği, sigorta primi işveren payı desteği, gelir vergisi stopajı desteği gibi destekler sunulmaktadır.