AR-GE VE TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ


       Program, Türkiye ekonomisinin uluslararası alanda rekabet edebilme potansiyelinin güçlendirilmesi için teknolojik bilgi üretimi ve bu bilginin ticarileştirilmesi, ürün ve üretime dair yenilikçi süreçlerin takip edilmesi, ürün kalite ve standardının iyileştirilmesi, üründen alınan verimin artırılması, maliyetlerin düşmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin teşviki, teknoloji yoğun üretim süreci, yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girmesi gibi hedeflere ulaşmak amacıyla nitelikli işgücü istihdamını desteklemektedir. Ar-Ge Merkezleri: Dar mükellef kurumların ülkemizdeki işyerleri de dahil olmak üzere, iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin organizasyon bünyesinde ayrıca tanımlanmış yurt içinde araştırma ve geliştirme çalışmaları olan bünyesinde en az 15 tam zaman eşdeğer ar-ge personeli bulunan gerekli ar-ge bilgi, birikim ve yeteneğine sahip olan birimlerdir. Tasarım Merkezleri: Dar mükellef kurumların ülkemizdeki işyerleri de dahil olmak üzere, iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin organizasyon bünyesinde ayrıca tanımlanmış yurt içinde araştırma ve geliştirme çalışmaları olan bünyesinde en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli bulunan gerekli tasarım bilgi, birikim ve yeteneğine sahip olarak tasarım projeleri ve siparişe dayalı tasarım faaliyetleri gerçekleştiren birimlerdir.

Destek Kapsamı Nedir?
İşletmelerin ar-ge ya da tasarım merkezi belgesi almaya hak kazanmaları halinde;
- Ar-ge ve tasarım indirimi
- Gelir vergisi stopajı desteği
- Proje kapsamında görev alan personellerden doktorası ve en az bir temel bilimler alanında yüksek lisansı olanlar için %95 gelir vergisi indirimi uygulanır (kamu personelleri hariç)
- Proje kapsamında görev alan personellerden en az bir temel bilimler alanında yüksek lisansı ve lisans eğitimi olanlar için %90 gelir vergisi indirimi uygulanır (kamu personelleri hariç)
- Proje kapsamında görev alan lisans eğitimi olan diğer personeller için %80 gelir vergisi indirimi uygulanır (kamu personelleri hariç)
- Sigorta primi desteği
- Bütün personel için sigorta primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl boyunca desteklenir (kamu personelleri hariç)
- Damga vergisi istisnası
- Gümrük vergisi istisnası muafiyetlerinden faydalanırlar.

     Ar-ge ve tasarım merkezlerindeki çalışmalar kapsamında araştırmacı / tasarımcı / idari personel hizmetine ihtiyaç duyulması durumunda herhangi bir yükseköğretim kurumundan öğretim elemanı görevlendirmesi yapılabilir. Görevlendirilecek öğretim elemanının geriye dönük 6 yılda üniversitede çalışması gerekmektedir. Bir önceki görevlendirmeden 6 yıl geçmemiş olması halinde ar-ge ve tasarım merkezine görevlendirme yapılamaz.