KOSGEB Destekleri


       KOSGEB'in destek programlarının amacı; girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılmasını hedeflemektedir. KOSGEB bu destek programları ile Kobilerin makine teçhizat, personel giderlerini karşılamayı; kuruluş, performans ve sertifika destekleri finansman sağlamayı amaçlamaktadır.