İŞLETME KOÇLUĞU


    Girişimcilik süreci, temel olarak bir değerin oluşma sürecini ve bir kişinin girişimcilik serüveninde hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini ifade etmektedir. Girişimcilik tipine, kurulacak girişimin türüne göre detaylarda birtakım farklılıklar olsa da her girişim belirli aşamalardan geçerek ortaya çıkar. Bu aşamalar genel hatları ile şunlardır;

   a- Fırsatların Tespiti
   b- İş Modeli ve İş Planı Geliştirme
   c- Kaynakların Bulunması
   d- Büyüme ve Çıkış

Bir işletmenin işletme kaynaklarını etkin şekilde idare edebilmesi;
   • Bu kaynakları iyi planlayabilme
   • Örgütleyebilme
   • Koordine etme
   • Kontrol etme becerisine bağlıdır.
Tüm bu süreçlerde KK Group Danışmanlık işletme koçluğu hizmetiyle sizlerledir.


Analiz aşamasının temel amacı; işletmenin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymak, fırsatları ve tehditleri tanımlamaktır. SWOT ifadesinin ingilizce literatürde Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu analiz yoluyla girişimci; kabiliyetlerinin ne olduğunu; hangi konularda dezavantajlarının olduğunu tespit edecektir. Bunun yanında çevre koşullarının ne gibi fırsatlar yarattığını ve ne gibi tehditleri içinde barındırdığını ortaya koyarak nitelikli bir plan için gerekli verileri elde edecektir.İşletmelerin ayakta kalması ve yoluna emin adımlarla devam edebilmesi için iyi bir iş planına sahip olması gerekir. İş planı hazırlanırken; temel ortaklıklar, temel faaliyetler, temel kaynaklar, ara ürün çıktısı, değer önerisi, müşteri ilişkisi, müşteri segmentleri, kanallar, gelir modeli, gider yapısı yönünden değerlendirmelidir. Planlama aşaması, analiz aşamasında elde edilen bilgilere dayalı olarak işletmenin genel stratejilerinin belirlenmesi ile başlayan bir faaliyetler dizisini oluşturur. Pazarlama bölümü ile ilgili planlar, işletmenin genel stratejilerine uyumlu ve onları destekler nitelikte olmalıdır. İşletmenin tüm faaliyetlerini ilgilendiren bu stratejik planlama faaliyetleri tamamlandıktan sonra pazarlama planlaması aşamasına geçilir. İyi bir pazarlama planlamasında girişimci, işletme için faydalı olacak pazar fırsatlarını tespit edebilmeli, bu fırsatları değerlendirebileceği bir strateji belirleyebilmeli ve bu stratejiyi nitelikli bir eylem planına dönüştürebilmelidir.Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmalarının bir yolu da ihracattır. Ancak müşteri sayısının sınırlı, ürün ve firma sayısının neredeyse sonsuz olduğu uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı gerçekleştirmek için ürün ve pazarlama odaklı çalışmak, pazar araştırması yapmak önem arz etmektedir. Firmaların ihracata yönelik pazarlama stratejilerini oluşturması için pazar araştırması yapmaları, pazar bilgileri, pazarla ilişkiler, hedef pazardaki alıcılar, tedarikçiler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve iş mevzuatı konusundaki bilgi birikimlerini artırmaları gerekmektedir. KK Group Danışmanlık olarak bu noktada devreye girerek, ülkemizdeki ihracat yapmayan firmaların ihracata yönlendirilmesi ve ihracatçı firmaların ihracatlarının artırılması; pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde desteklenmelerini sağlıyoruz.