TÜBİTAK DESTEKLERİ


      Tübitak kamu, sanayi, girişimci, üniversite, kobi farketmeksizin dönem dönem açtığı hibe programları ile herkese ulaşmayı hedefliyor. Ulusal ve uluslararası projelerin hayata geçmesi için lokomotif görevi görüyor. Sizlerde kendi projenizin Tübitak tarafından desteklenmesini istiyorsanız KK Group Danışmanlığa danışın.Eğer Kobi ölçeğinde bir kuruluşsan,
• Uluslararası rekabet güçlerini ve ihracat kapasiteni arttırmak istiyorsan,
• Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılmasına katlı sağlıyorsan,
• Ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünler geliştiriyorsan,

Destek üst limiti olmadan 36 aya kadar,

* Personel giderlerin
* Proje kapsamındaki seyahat giderlerin
* Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerin
* Malzeme ve sarf giderlerin
* Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderlerin % 75 oranında desteklenir.1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Program ile;
• Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi,
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması,
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı,
yerine
• Ar-Ge’ye dayalı tedarik yöntemi,
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan sağlanması,
• Teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurtdışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurtiçinde üretime aktarılması,
hedeflenmektedir.

Kamu kurumları tarafından tespit edilen sorunların çözümüne ve/veya ihtiyaçlara yönelik olarak ilan edilen çağrılara üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşların bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve alt yapı imkanları kullanılarak sunulan Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.Destek programından; sektör farkı olmaksızın yılın her günü Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ile Yüksek Öğretim Kurumları ortak proje başvuruları neticesinde . 24 aya kadar ve max. 1 milyon TL’ye kadar yararlanmaktadır.

Eğer müşteri kuruluş KOBİ ise %75, büyük ölçekli ise %60’ıdır.
Proje giderleri kapsamındaki destek kalemleri ;

• Personel ve Bursiyer Giderleri
• Seyahat Giderleri
• Alet/ Teçhizat / Yazılım / Yayın Alımları
• Hizmet Alımlar
• Malzeme Alımları
• Proje Teşvik İkramiyesi şeklindedir.Amaç
Bu programın amacı, üniversitelerin Ar-Ge potansiyellerinin artırılmasına yönelik belirlenecek çağrı başlıkları kapsamındaki projelerin desteklenmesidir.

Süre
Proje süresinin üst sınırı çağrı duyurusunda belirtilir, ancak 36 ayı geçemez.

Bütçe
Proje bütçesinin üst sınırı ve bütçe ile ilgili diğer hususlar çağrı duyurusunda belirtilir.

Başvuru
Program çağrılı sistemle çevrimiçi başvuru almaktadır. Üniversitelerin Ar-Ge potansiyelinin artırılmasına yönelik çıkılacak çağrı başlıkları, başvuru koşulları, çağrı usulü ve çağrıya özel diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenerek ilan edilir.

Değerlendirme
Çağrı özelinde proje önerilerinin değerlendirme yöntemi Başkanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir.